Proje Yazım ve Yönetim

Proje yazımı ile ilgili ilk eğitimimi SGDD&ASAM’ın Together We Stand projesi kapsamında Conflictus şirketinden 2017 yılında aldım. Ardından 4 etkinlikli bir sosyal uyum projesi alarak GIZ’den gelen fon ile bunları Suriyeli sığınmacılar ve Türkiyeli ev sahibi gruplarla uygulamaya koydum. Bu süreçte SGDD&ASAM proje çalışanlarından süpervizyon aldım.

Ardından RUSAG’ta kendi projem olan Eleştirel Erkeklik Grup Çalışması‘nı gerçekleştirerek rapor yazdım. Bu süreçte proje kapsamında gerçekleştirdiğim etkinlikler devam etmektedir ve nihayetinde akademik bir çalışmaya dönüştürmeyi düşünmekteyim.

Proje yazma eğitimini ayrıca 2019 yılında İzmir Kalkınma Ajansı‘ndan aldım. 2020 yılında Saha Çalışanları İçin Süpervizyon Projesi ve 2021 yılında Alana Yeni Çıkan Mezunlar İçin Görüşme Teknikleri Eğitimi Projesi ile hem yazım sürecini hem de yönetim sürecini ve kurum içi raporlamaları gerçekleştirdim. Bu süreçte proje koordinatörü olarak eğitmenler/süpervizörler ile görüşme, katılımcılar için form hazırlama ve seçimi, sürecin takibi gibi süreçleri yürüttüm.

Sivil toplum veya girişim alanında (özellikle bir sosyal girişim için) projeyi yapılandırma, organizasyon, sürecin nasıl takip edileceğine dair bilgilenme, raporlama ve etki analizi için “İletişim” butonu ile bana ulaşabilirsiniz.